+48 668 377 000

[email protected]

czartery samolotów
szybki transport lotniczy
samoloty dla VIPów

Do Państwa dyspozycji oddajemy w wynajem kilkaset samolotów w całej Europie
Dzięki tak rozwiniętej flocie jesteśmy w stanie zapewnić samolot gotowy do startu nawet w ciągu jednej godziny od potwierdzenia zamówienia.
Czarter samolotów nigdy nie był tak prosty.

+48 668 377 000

[email protected]

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Radosław Materna Luxjet 123 Aero RTW Travel, ul. Morelowa 28A, 62-052 Głuchowo

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

Radosław Materna, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Materna Luxjet 123 Aero RTW Travel, ul. Morelowa 28A, 62-052 Głuchowo, NIP: 7792135617, REGON: 300666050 zwany dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@luxjet.pl z dopiskiem „RODO”.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

JAKIE MAMY CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator Danych Osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez nas, ale także podczas kontaktów z nami, będą przetwarzane zawsze zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 oraz przepisami krajowymi.

Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

A. w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą od Państwa otrzymaliśmy.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej
  liczbie określonych celów;

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes administratora danych.

B. w celu zawarcia i realizacji umowy, czyli świadczenie usług przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, pesel, numer paszportu, numer i seria dowodu osobistego, dane karty płatniczej oraz inne informacje, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą od Państwa otrzymaliśmy.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między nami.

C. w celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres siedziby, adres e-mail, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, pesel, numer paszportu, numer i seria dowodu osobistego.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

D. w celu rozpatrzenia spraw kierowanych bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych np. rozpatrzenie wniosków gwarancyjnych przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, pesel, numer paszportu, numer i seria dowodu osobistego oraz inne informacje, które nam zostały dostarczone w tym celu.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy;

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

E. w celu przekazania Państwu informacji o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, pesel, numer paszportu, numer i seria dowodu osobistego, dane karty płatniczej oraz inne informacje, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą od Państwa otrzymaliśmy.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy.

F. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, pesel, numer paszportu, numer i seria dowodu osobistego oraz inne informacje, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą od Państwa otrzymaliśmy.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów, kontrahentów i osób trzecich.

G. w celu przechowywania pozostawionych bez odpowiedzi ofert /zapytań przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu albo inne dane jakie nam Państwo podali.

Może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z naszych usług podejmujesz po pewnym czasie od otrzymania od nas oferty, a podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest umożliwienie skorzystania z naszych usług przez określony czas bez konieczności ponawiania oferty).

H. w celu archiwalnym i dowodowym, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, pesel, numer paszportu, numer i seria dowodu osobistego, dane karty płatniczej oraz inne informacje, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą od Państwa otrzymaliśmy.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

I. w celu administrowania stroną internetową (automatyczne zapisywanie poniższych danych w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony www.luxjet.pl) możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:

Adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym.

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie możliwości administrowania stroną internetową. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.

JAK ZREALIZOWAĆ PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY?

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych lub wysłać email z dopiskiem „RODO”.

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w przypadku zawarcia z nami umowy na świadczenie naszych usług wynajmu prywatnych samolotów podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z naszej usługi.

2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail i numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższą jakość obsługi, na której bardzo nam zależy.

CZY PROWADZIMY ZAAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Twoje dane możemy przekazywać naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.

2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 1. podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;

 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;

 4. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową, szkoleniową.

3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa itp. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH?

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2.Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 1. do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;

 2. trwania umowy, ale także po jej ustaniu, ale nie dłużej niż przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków; w odniesieniu do danych związanych z udzielonymi gwarancjami;

 3. 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 4. do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych.

3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.

4. Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE PRAWA?

1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;

 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych.

W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6. Swoje uprawnienia możecie zrealizować poprzez wysłanie listu bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres siedziby lub wysyłając maila na adres: info@luxjet.pl z dopiskiem „RODO”.

MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

a) Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679);

b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

d) Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą mailową albo w ramach komunikaty na naszej stronie internetowej: www.luxjet.pl.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia ____________ r.Wynajem samolotu - sprawdź ofertę

W celu otrzymania wyceny czarteru samolotu lub śmigłowca, Prosimy o wypełnienie niezobowiązującego formularza. Poniższe dane pomogą nam przygotować najkorzystniejszą dla Państwa ofertę.

Czartery samolotów

Jesteśmy profesjonalnym brokerem z bogatym doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku. Na potrzeby Naszych Klientów z kraju i zagranicy obsługujemy czartery prywatnych samolotów osobowych o różnym standardzie i osiągach. Posiadamy również stałe umowy z liniami lotniczymi, dzięki którym możemy oferować czartery w naprawdę konkurencyjnych cenach.

Wynajem samolotów

Jesteśmy związani z polskim rynkiem usług czarterowych nieprzerwanie od chwili jego powstania. Wynajem samolotów to nie tylko nasz zawód, ale i pasja. Obserwujemy zmieniające się w czasie potrzeby i oczekiwania pasażerów i staramy się je wyprzedzać wzbogacając naszą flotę zarówno o wysokiej klasy luksusowe odrzutowce dla VIPów, jak również standardowe air taxi, z których coraz chętniej korzystają klienci biznesowi i osoby prywatne.

Air Taxi

Air taxi to wciąż jeszcze termin, który na tle szerokiej oferty usług branży transportowej brzmi co najmniej drogo. Tymczasem, posiadając stałe umowy z liniami lotniczymi oraz kontrakty z prywatnymi właścicielami możemy zaoferować Naszym Klientom wynajem taksówek powietrznych w naprawdę zaskakująco niskich cenach

Taksówka powietrzna

Taksówka powietrzna to termin coraz częściej używany przez klientów polskiego rynku transportowego, a mimo to wciąż kojarzony z wysokimi kosztami podróży. Choć taksówka powietrzna nadal nie jest środkiem transportu na każdą kieszeń, w rzeczywistości jej wynajem nie musi być aż tak drogi.

Szybki transport lotniczy

Szybki transport lotniczy dla wielu pasażerów do niedawna był tylko marzeniem. Dzisiaj to marzenie się spełnia z LuxJet. Jesteśmy profesjonalnym brokerem na rynku usług lotniczych. Od lat z sukcesami pośredniczymy między pasażerami, a właścicielami samolotów o różnym standardzie i osiągach. Posiadamy stałe umowy z liniami lotniczymi oraz kontrakty z prywatnymi właścicielami, dzięki którym Naszym Klientom możemy oferować szybki, a zarazem tani transport lotniczy.

Samoloty dla VIPów

LuxJet to profesjonalny broker na rynku usług lotniczych. Od lat specjalizujemy się w wynajmie samolotów dla klientów biznesowych i osób prywatnych. Naszą ofertę budujemy w oparciu o stałe umowy z liniami lotniczymi oraz długoterminowe kontrakty z prywatnymi właścicielami. Przy doborze samolotów kierujemy się osiągami maszyn oraz poziomem komfortu pasażera w trakcie lotu.